Wersja obowiązująca z dnia

Projekt budżetu Gminy na 2021 r. oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2021-2033

Załączniki