Wersja obowiązująca z dnia

Lista zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

LP.

Nazwa zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

brutto

1.

Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu

Zgłoszenie nr 1

Goryń

100 000,00

2.

Modernizacja  placu zabaw dla dzieci przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach

Zgłoszenie nr 2

Kisielice

99 900,00

3.

Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej na działce 177/4 w Kisielicach
pn. Utworzenie siłowni zewnętrznej
z urządzeniami do rekreacji ruchowej

Zgłoszenie nr 3

Kisielice

97 000,00

4.

Tereny rekreacyjno-sportowe w Butowie

Zgłoszenie nr 4

Butowo

99 542,00

5.

Plenerowa siłownia zewnętrzna

 (przy Zespole Szkół w Kisielicach od ul. Lipowej)

Zgłoszenie nr 5

Kisielice

58 900,00

Załączniki