Wersja obowiązująca z dnia

Projekt budżetu Gminy na 2022 r. oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2022 – 2034

Załączniki