Wersja obowiązująca z dnia

Lista zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

LP.

Nazwa zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

brutto

1.

Modernizacja budynku remizy OSP w Jędrychowie oraz wymiana ogrodzenia przy basenie p.poż.

Zgłoszenie nr 1

Jędrychowo

100 000,00

2.

Poprawa terenów rekreacyjnych w Łodygowie

Zgłoszenie nr 2

Łodygowo

100 000,00

3.

Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie

Zgłoszenie nr 3

Łęgowo

100 000,00

4.

Park „Arkadia” w Kisielicach

Zgłoszenie nr 4

Kisielice

100 000,00

Załączniki