Wersja obowiązująca z dnia

Projekt budżetu Gminy na 2023 r. oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2023 – 2034

Załączniki