Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Numer aktu: XXXVI/147/2014

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XI/75/2015 , XIV/94/2016 , XII/109/2019 , XVI/152/2020

Traci moc: XLIV/50/2010 , XLIV/72/2006

Załączniki: