Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice

Numer aktu: XXVII/193/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: