Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Kisielice

Numer aktu: XII/116/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XIII/129/2020

Zmienia: V/51/2019

Załączniki: