Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice

Numer aktu: XII/117/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XIII/128/2020

Uchyla: XXII/142/2016

Załączniki: