Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki jednostki samorządu gminnego – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach”

Numer aktu: XIII/119/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie gmin

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXI/43/2004

Załączniki: