Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk | wersja archiwalna

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach

Numer aktu: XIII/123/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIV/86/2003

Uchyla: XV/2/2004

Załączniki: