Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Uchwała sprawie powierzenia organowi wykonawczemu – Burmistrzowi Kisielic uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kisielice

Numer aktu: XVI/150/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Kisielice

Status: Obowiązujący

Uchyla: VIII/52/2007

Załączniki: