Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021

Numer aktu: 66/2020

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.bip.kisielice.pl, www.kisielice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Status: Obowiązujący

Załączniki: