Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Anna Minko | wersja archiwalna

Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika Gminy Kisielice do zawierania umów dotyczących korzystania przez osoby trzecie ze świetlicy wiejskiej – Wiejski Dom Kultury w Ogrodzieńcu wchodzącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Kisielice

Numer aktu: 83/2020

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: