Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kisielice

Załączniki

Treść aktu