Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Kisielicach

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

 W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, prosimy o:

  • kontakt telefoniczny pod nr 55 2785500 lub
  • fax pod nr 55 2785500 lub
  • przesłanie e-maila na adres: sekretariat@kisielice.pl lub
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice lub
  • o osobiste zgłaszanie się w sekretariacie Urzędu.

Można wykorzystać załączony poniżej wzór wniosku, ale zawsze należy podać sposób przekazania informacji zwrotnej.

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia

Załączniki