Wersja obowiązująca z dnia

Konsultacje „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kisielice, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu  „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030”.

            Treść projektu strategii pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030” oraz formularz do zgłaszania uwag i wniosków  znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach oraz dostępne są bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach, przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2023 r. do godz. 13:00:

  • osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Kisielicach przy ul. Sienkiewicza 18 lub
  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mgops.kisielice.pl;  lub
  • na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach przy
    ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice.

Uwagi i wnioski można zgłaszać za pomocą elektronicznego systemu konsultacji Gminy Kisielice eKonsultacje dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

lub bezpośrednio pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl

Pliki do pobrania:

  1. Projekt - „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030”.
  2. Formularz uwag i wniosków.
  3. ZARZĄDZENIE NR 77/2023 BURMISTRZA KISIELIC z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2024-2030.

Załączniki