Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kontrole

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wykaz kontroli w 2020 r.

„Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429)informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.

 

Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany  Przedmiot kontroli Termin kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Urząd Miejski w Kisielicach Budowa Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie 19.02.2020
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie Gmina Kisielice (organ prowadzący)
Szkoła Podstawowa w Goryniu
Ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego  szkole oraz utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości 26.02.2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Gmina Kisielice Kontrola projektu nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 pt. „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” 01-30.06.2020
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie Gmina Kisielice Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz zapewnienia sprawnego wyposażenia infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej   i sportowej w miejscowości Kisielice – placu zabaw, kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012, stadionu miejskiego 19.06.2020
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu Gmina Kisielice Kontrola w zakresie poniesionych wydatków związanych z wyborami Prezydenta RP przeprowadzonymi w 2020 r.  16.12.2020
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Urząd Miejski w Kisielicach Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 22.12.2020