Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Konsultacje

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących  Projektu programu pn. Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021.

            Treść projektu programu pn. Roczny programu współpracy Gminy Kisielice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021,
projekt uchwały i formularz do zgłaszania uwagi i wniosków  znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Stowarzyszenia/konsulacie i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 4.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września  2020 r. do godz. 13:00  na:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach lub
  • adres poczty elektronicznej: sekretariat@kisielice.pl  lub
  • adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 4.

Uwagi i wnioski można zgłaszać za pomocą elektronicznego systemu konsultacji Gminy Kisielice eKonsultacje dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

lub bezpośrednio pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl

W dniu 7 września 2020 roku o godz. 14:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Kisielicach odbędzie się spotkanie konsultacyjne programu współpracy na 2021 rok, na które serdecznie Państwa zapraszamy. 

Pliki do pobrania:

  1. Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021;
  2. Projekt - Roczny programu współpracy Gminy Kisielice
    z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021;
  3. Formularz uwag i opinii;
  4. Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu  programu pn. Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2021.

eKonsultacje – dostęp do elektronicznego sytemu konsultacji Gminy Kisielice