Gminne jednostki organizacyjne / Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach / Kontrole

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wykaz kontroli w 2017 r.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późniejszymi zmianami) informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
 

Podmiot kontrolujący

Podmiot kontrolowany

Przedmiot kontroli

Termin kontroli

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach

 Kontrola zbiorów bibliotecznych

 13.11-01.12. 2017 r