Gminne jednostki organizacyjne / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach / Kontrole

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wykaz kontroli w 2017 r.

Przedmiot kontrolujący  Podmiot kontrolowany Przedmiot kontroli Termin kontroli
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Elbląg
ul. Teatralna 4,
82-300 Elbląg
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kisielicach

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

12.06.2017 r. - 23.06.2017 r.