Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Anna Górska

Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego oraz klubu seniora w Kisielicach

Numer zamówienia: RRG-PA.271.1.2.2019

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, 14 - 220 Kisielice pok. nr 2