Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Anna Górska

Zwalczanie gołoledzi mieszanką piasku z solą „20” na drogach zamiejskich należących do Gminy Kisielice w sezonie zimowym 2019 – 2021 r

Numer zamówienia: RRG-D.271.1.13.2019

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, 14 - 220 Kisielice pok. nr 2

Załączniki: