Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Anna Górska

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Numer zamówienia: RRG.272.1.2.2020

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Inne

TED/UZP: nr 550123874-N-2020, 540123953-N-2020

Załączniki: