Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Anna Górska

Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 ( uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach

Numer zamówienia: OSP.2.2020

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, 14 - 220 Kisielice pok. nr 2

TED/UZP: 573593-N-2020