Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Jednostki pomocnicze gminy

Ogłoszono przez Radosław Mierzejewski

Sołectwa Gminy Kisielice - kadencja 2019-2023

Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statut uchwalony przez Radę Miejską w Kisielicach Uchwałą Nr IV/24/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych na terenie gminy Kisielice - pobierz.

Sołectwo Kantowo działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę Miejską w Kisielicach Uchwałą Nr XIX/25/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Kantowo - pobierz.

Statuty określający organizację i zakres sołectw i osiedla. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy.


BISKUPICZKI

Statut Sołectwa Biskupiczki - pobierz

Przemysław Majchrzak - Sołtys

Rada Sołecka:
1. Krzysztof Gołębiowski
2. Katarzyna Walicka
3. Katarzyna Jasińska
4. Krzysztof Kur


BUTOWO

Statut Sołectwa Butowo - pobierz

Lidia Wijata - sołtys

Rada Sołecka:
1. Zbigniew Barański
2. Agnieszka Borkowska-Kietlieńska
3. Wioletta Kur
4. Jan Nawracaj


GORYŃ

Statut Sołectwa Goryń - pobierz

Kłodowska Aneta - sołtys

Rada Sołecka:
1. Dorota Kacprzak
2. Andrzej Foj
3. Małgorzata Piotrowicz
4. Waldemar Różański


JĘDRYCHOWO

Statut Sołectwa Jędrychowo - pobierz

Piotr Szałapski – sołtys

Rada Sołecka:
1. Paweł Papierkiwicz
2. Sebastian Ślasa
3. Eugeniusz Rogowski
4. Jolanta Barnatek


KLIMY

Statut Sołectwa Klimy - pobierz

Małgorzata Burna – sołtys

Rada Sołecka:
1. Maria Smolarska
2. Milena Grzywaczyk
3. Elżbieta Malinowska
4. Jacek Gołkowski


KRZYWKA

Statut Sołectwa Krzywka - pobierz

Zaborowski Jarosław - sołtys

Rada Sołecka:
1. Grzegorz Olszówka
2. Radosław Cywiński
3. Sylwia Konowalska
4. Ilona Litwińska


LIMŻA

Statut Sołectwa Limża - poberz

Bartyzel Sławomir - sołtys

Rada Sołecka:
1. Piotr Bartyzel
2. Jacek Feige
3. Józef Mańkowski
4. Grzegorz Fotek


ŁĘGOWO

Statut Sołectwa Łęgowo - pobierz

Kubińska Agnieszka - sołtys

Rada Sołecka:
1. Ewelina Kalbarczyk
2. Sławomir Woldański
3. Paulina Kalbarczyk
4. Kamil Kruszyński


ŁODYGOWO

Statut Sołectwa Łodygowo - pobierz

Maria Pokorska- sołtys

Rada Sołecka:
1. Urszula Nowicka
2. Rafał Kszczot
3. Stanisław Glinowiecki
4. Barbara Michałkiewicz


OGRODZIENIEC

Statut Sołectwa Ogrodzieniec - pobierz

Aneta Piekarska - sołtys - Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Ogrodzieniec

Rada Sołecka:
1. Elżbieta Grączewska-Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie wyboru członka rady sołectwa Ogrodzieniec
2. Dariusz Goliński
3. Łukasz Goliński
4. Jóżef Żarnoch


PŁAWTY WIELKIE

Statut Sołectwa Pławty Wielkie - pobierz

Deka Barbara - sołtys

Rada Sołecka:
1. Anna Prus
2. Anita Głowacka
3. Monika Tarnecka


SOBIEWOLA

Statut Sołectwa Sobiewola - pobierz

Załęcka Katarzyna - sołtys

Rada Sołecka:
1. Barbara Czarnecka
2. Stefania Narloch
3. Anna Dąbrowska
4. Dariusz Filipowicz


TRUPEL

Statut Sołectwa Trupel - pobierz

Duda Alicja – sołtys

Rada Sołecka:
1. Agnieszka Kogowska
2. Irena Derbin
3. Magdalena Wiśniewska
4, Alicja Kwiatkowska


WOLA

Statut Sołectwa Wola - pobierz

Grodecka Halina – sołtys

Rada Sołecka:
1. Zenon Szołucha
2. Anna Bartkowska


KANTOWO

Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach w sprawie utworzenia Sołectwa Kantowo na terenie Gminy Kisielice

Statut Sołectwa Kantowo - pobierz

Paczkowska Marlena- sołtys

Rada Sołecka:
1. Elwira Ratajczyk
2. Mariola Teska
3. Małgorzata Kaczerzewska