Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wykaz złożonych petycji

Ogłoszono przez Magdalena Majewska

Petycje złożone do Burmistrza w roku 2019

Lp. Podmiot wnoszący petycję Data złożenia petycji Przedmiot petycji (skan petycji) Zasięgane
opinie
Przewidywany termin załatwienia Sposób załatwienia
1. Szulc-Efekt Sp.z o.o 31.05.2019 Petycja z dnia 31.05.2019   - Przekazano wg właściwości do PUK Sp. z o.o.
2. Szulc-Efekt Sp.z o.o 26.09.2019 Petycja z dnia 26.09.2019 - 26.11.2019 Odpowiedź z dnia 26.11. 2019
3 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkoego 14.10.2019

Petycja z dnia 14.10.2019

Załącznik do petycji z dnia 14.10.2019

- 14.01.2020 Odpowiedź z dnia 14.01.2020
        -