Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wykaz złożonych petycji

Ogłoszono przez Magdalena Majewska

Petycje złożone do Burmistrza w roku 2020

Lp. Podmiot wnoszący petycję Data złożenia petycji Przedmiot petycji (skan petycji) Zasięgane
opinie
Przewidywany termin załatwienia Sposób załatwienia
1. Szulc-Efekt Sp.z o.o 01.04.2020 Petycja z dnia 31.03.2020   01.07.2020 Petycja pozostawiona bez odpowiedzi z uwagi na COVID-19
2. Koalicja Polska Wolna od 5G 27.03.2020 Petycja z dnia 26.03.2020 - 27.06.2020 Odpowiedź z dnia 08.04.2020
             
        -