Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk | wersja archiwalna

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Numer aktu: XVI/152/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXVI/147/2014

Załączniki: