Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Przebudowa ul.Rolnej w Kisielicach

Numer zamówienia: RRG.271.2.2.2020

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, 14 - 220 Kisielice pok. nr 2

TED/UZP: 579568-N-2020